อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่
 

6.1. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และก่อสร้าง

ไตรมาสแรกของปี ค.ศ. 2016 การจำหน่ายปูนซีเมนต์ในเวียดนามเพิ่มขึ้น 9.8% yoy เป็น 15.71 ล้านตัน และมีการใช้ปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้น 17% yoy ที่ 6.27 ล้านตัน เนื่องจากมีโครงการก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และในไตรมาสแรกของปี 2016 มีการส่งออกปูนซีเมนต์ 3.5 ล้านตัน ทำให้คาดว่าทั้งปี ค.ศ. 2016 การใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศจะอยู่ที่ 75–77 ล้านตัน จากกำลังการผลิตรวม 82 ล้านตัน และจะมีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มอีก 14.7 ล้านตันในปีถัดไป


รูปที่ 6.1 (www.linkedin.com, 2016)


6.2. อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (Iron and Steel)

โครงการ Formosa Steel Complex ของบริษัท Hung Nghiep Formosa Ha Tinh Steel Corp. ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด Ha Tinh มีกำลังผลิตเหล็กกล้ารวมกันปีละ 15 ล้านตัน ผลิตภัณฑ์เหล็กที่จะผลิตต่อเนื่อง ประกอบด้วย แผ่นเหล็กรีดร้อน และเหล็กแท่ง เริ่มผลิตในปี ค.ศ. 2014

โรงแต่งแร่และผลิตพลวงออกไซด์

สถาบัน Vietnam Institute of Geosciences and Mineral Resources (VIGMR) ได้เริ่มการก่อสร้างโรงงานผลิตพลวงออกไซด์ มีที่ตั้งในจังหวัด Quang Ninh โรงงานจะมีกำลังผลิตปีละ 200,000 ถึง 300,000 เมตริกตัน สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่ สารเคมี และสารดับเพลิง

โครงการผลิตอลูมินา

ในปี ค.ศ. 2012 บริษัท Vinacomin ได้เริ่มเดินเครื่องการผลิตอลูมินา ที่โรงงาน Tan Rai ในจังหวัด Lam Dong เป็นการผลิตสำหรับส่งออก โดยในปี 2015 สามารถผลิตได้ 540,000 เมตริกตัน โดยใช้แร่จากเหมืองบอกไซต์จากจังหวัด Lam Dong และ Dak Nong


รูปที่ 6.2 (ที่มา: www.gulfindustryworldwide.com, 2016)

เฟอร์โรทังสะเตน (Ferrotungsten)

สถาบัน Vietnam Institute of Geosciences and Mineral Resources (VIGMR) ได้เริ่มการก่อสร้างโรงงานผลิตพลวงออกไซด์ มีที่ตั้งในจังหวัด Quang Ninh โรงงานจะมีกำลังผลิตปีละ 200,000 ถึง 300,000 เมตริกตัน สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่ สารเคมี และสารดับเพลิง


6.3. อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมี

โรงงานปุ๋ยในเวียดนามผลิตปุ๋ยไนโตรเจนและปุ๋ยแอมโมเนีย ดำเนินโครงการโดยรัฐวิสาหกิจ คือ บริษัท Vietnam National Chemical Corp. (VNCC) ที่รัฐถือหุ้น 100% มีโรงงาน Ha Bac ในภาคเหนือ และโรงงาน Phu My ที่ Ba Ria-vung tau มีกำลังผลิต 375,000 เมตริกตัน และโรงงานผลิตปุ๋ยฟอสเฟต Lam thao ที่จังหวัด Phu Tho มีกำลังผลิต 800,000 เมตริกตัน


รูปที่ 6.3 (ที่มา: SGGP, 2012

     อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่

  1. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และก่อสร้าง
  2. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
  3. อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี

ประเทศเวียดนาม

Download PDF


ThailandUSA
ปิดโหมดสีเทา