อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่

6.1. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และก่อสร้าง

     อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่ของ สปป.ลาว ที่สำคัญคือ อุตสาหกรรมซิเมนต์ ปัจจุบัน สปป.ลาวมีโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ทั้งหมด 10 โรงงาน แยกเป็น 2 แห่งในนครหลวงเวียงจันทน์ 3 แห่งในแขวงเวียงจันทน์ และแขวงหลวงพระบาง เชียงขวาง คำม่วน สะหวันนะเขต สาระวัน อีกแขวงละ 1 แห่ง กำลังการผลิตรวมกันประมาณ 3.84 ล้านตัน/ปี โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ที่สำคัญ ได้แก่

(ที่มา : www.laocement.com)

6.2. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

     สปป.ลาว เป็นประเทศหนึ่งในเขตภูมิภาคอาเซียนที่มีแหล่งแร่ธาตุและสายแร่อัญมณีที่มีคุณค่าหลายชนิดกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศตั้งแต่เหนือสุดถึงใต้สุด สำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับลาว ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ วัตถุดิบภายในประเทศ และวัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศ

     สปป.ลาว เป็นประเทศที่ผลิตทองคำส่งออกมาเป็นเวลาหลายปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2556 สามารถขุดเจาะเหมืองแร่และถลุงทองคำแท่งได้มากกว่า 40 ล้านตัน แต่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับภายในประเทศยังไม่สามารถซื้อวัตถุดิบที่เป็นทองคำแท่งที่ผลิตภายในประเทศเพื่อนำมาแปรรูปเป็นเครื่องประดับได้ จึงต้องสั่งซื้อและนำเข้าทองคำแท่งจากต่างประเทศมาผลิตเป็นทองคำรูปพรรณ ทำให้มีต้นทุนสูง ราคาแพง และไม่สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้

 

(ที่มา: www.goldd52.wordpress.com, 2014)

     อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่

  1. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และก่อสร้าง
  2. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

ประเทศลาว
Download PDF


ThailandUSA
ปิดโหมดสีเทา