เกี่ยวกับเรา

                 ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ มาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล และคงความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศมาทุกยุคทุกสมัย การบริหารจัดการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทยมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ในสมัยกรุงสุโขทัย มีการขุดแร่อย่างเสรี แต่เนื่องจากความต้องการใช้ที่มากขึ้น ประกอบกับมูลค่าทางเศรษฐกิจของแร่ที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ทำให้มีการจัดการควบคุมการทำเหมืองแร่ให้รัดกุมมากขึ้น ในสมัยกรุงศรีอยุธยา กรมนาเป็นผู้ดูแลการทำเหมืองแร่และมีการเก็บภาษีอากรแรเป็นครั้งแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ผู้ปกครองมณฑลหรือจังหวัดมีอำนาจในการอนุญาตการขุดแร่ แต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการกำหนดเขตเหมืองแร่การขออนุญาตทำเหมืองแร่ การเก็บภาษี ซึ่งยังขาดประสิทธิภาพ และไม่มีมาตรฐานที่แน่นอน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงมีพระบรมราชโองการตั้ง “กรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา” ขึ้น สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ ในวันที่ 1 มกราคม 2434 ทำหน้าที่ดูแลการทำเหมืองแร่ การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการตรวจหาแร่และทำเหมืองตลอดทั่วราชอาณาจักร

                กรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา หรือ “กรมแร่” ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและกระทรวงต้นสังกัดไปแต่ตามแต่ยุคแต่ละสมัย รวมถึง 9 ครั้ง ในจำนวน 5 กระทรวงด้วยกัน คือกระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพระคลังราชสมบัติ กระทรวงเศรษฐการ และกระทรวงเศรษฐกิจ จนกระทั้งปี พ.ศ. 2485 เมื่อมีการจัดตั้งกระทรวงอุตสาหกรรมขึ้น กรมราชโลหกิจและภูมิวิทยาได้ย้ายมายังกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้ชื่อ “กรมโลหกิจ” ในปี พ.ศ. 2506 ได้ย้ายไปสังกัด กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ซึ่งตั้งขึ้นใหม่ ภายใต้ชื่อ “กรมทรัพยากรธรณี” และในที่สุดได้ย้ายมาสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. 2516 เมื่อมีการยุบกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

                ต่อมาภายหลังการปฎิรูประบบราชการ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการแยกภารกิจหลักของกระทรัพยากรธรณี ได้แก่ด้านธรณีวิทยา ด้านแร่ ด้านพลังงาน และด้านน้ำบาดาล ไปสังกัดอยู่กระทรวงต่างๆ ตามที่มีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการใหม่ โดยงานด้านแร่และโลหกรรม ได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ คือ “กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่” สังกัดกระทรวงอุสาหกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการอุตสาหกรรมแร่และโลหการตามกฏหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งจัดเก็บรายได้ของรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ โลหการและอุสาหกรรมพื้นฐาน นอกจากนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่รับผิดชอบภารกิจด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรมด้วย รวมตลอดถึงการสนับสนุนและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม

< 2017 >
September
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
101112131415
 • All day
  15/09/2017-17/09/2017

               กพร. ได้รับการประสานงานจากกระทรวงการต่างประเทศ ว่า ประเทศอินเดียจะจัดงาน “BIMSTEC Expo 2017” ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งกรอบความร่วมมือ BIMSTEC จัดโดยสภาหอการค้าแห่งอินเดีย

         งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเครือข่ายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก BIMSTEC ทั้ง 7 ประเทศ (บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา และไทย) โดยจะมีการเสวนาด้านการลงทุน การพบปะระหว่างภาคเอกชน (B2B) ระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ (B2G) และการแสดงสินค้าในภาคธุรกิจการค้าและบริการต่างๆ

       จึงขอเชิญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว หากมีผู้ประสงค์จะเข้าร่วมงานขอให้แจ้งความจำนงค์โดยตรงได้ที่ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 14157  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

  คลิกเพื่อ Download เอกสารแนบ ]

16
17181920212223
24252627282930

รับข่าวสารจาก กพร.

ThailandUSA