ปฏิทินกิจกรรม
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 • BIMSTEC Expo 2017
  All day
  15/09/2017-17/09/2017

               กพร. ได้รับการประสานงานจากกระทรวงการต่างประเทศ ว่า ประเทศอินเดียจะจัดงาน “BIMSTEC Expo 2017” ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งกรอบความร่วมมือ BIMSTEC จัดโดยสภาหอการค้าแห่งอินเดีย

         งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเครือข่ายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก BIMSTEC ทั้ง 7 ประเทศ (บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา และไทย) โดยจะมีการเสวนาด้านการลงทุน การพบปะระหว่างภาคเอกชน (B2B) ระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ (B2G) และการแสดงสินค้าในภาคธุรกิจการค้าและบริการต่างๆ

       จึงขอเชิญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว หากมีผู้ประสงค์จะเข้าร่วมงานขอให้แจ้งความจำนงค์โดยตรงได้ที่ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 14157  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

  คลิกเพื่อ Download เอกสารแนบ ]

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ThailandUSA