รูปการดำเนินงาน

Coal Mine in north

Hongsa coal mine

Gold mines in Agra

Iron Ore Mine

Kaolin Mine

Lee mine

Mae Moh lignite mine

Padaeng zinc mine

Quarry Stone Mill


ปฏิทินกิจกรรม

< 2018 >
กุมภาพันธ์ 11 - กุมภาพันธ์ 17
 • 11
  No events
 • 12
  No events
 • 13
  No events
 • 14
  No events
 • 15
  No events
 • 16
  No events
 • 17
  No events

รับข่าวสารจาก กพร.

ThailandUSA
ปิดโหมดสีเทา