Research 2016
  • 0

Research 2016

Category : 2016 , Research

     ปัจจุบันอุตสาหกรรมพื้นฐานหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่ในประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูงในตลาดและมีแนวโน้มความต้องการที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณแร่ที่ลดลง และการขออนุญาตประกอบกิจการเหมืองแร่ในประเทศทำได้ยากมากขึ้น  ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงมีความจำเป็นที่ต้องแสวงหาแหล่งแร่ภายนอกประเทศที่มีศักยภาพและ มีความสมบูรณ์เหมาะสมที่จะเข้าไปลงทุนแหล่งใหม่  การเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านแร่ให้แก่ผู้ประกอบการไทยในการไปลงทุนทำเหมืองแร่ในต่างประเทศหรือจัดหาวัตถุดิบแร่จากต่างประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ควรมีการดำเนินการควบคู่กัน กล่าวคือ ควรสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการภายในประเทศ และศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา หรืออุปสรรคในการไปลงทุนทำเหมืองหรือจัดหาแร่จากต่างประเทศ

    ด้วยเหตุนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการศึกษา “โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทยเพื่อการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน” ขึ้น โดยศึกษาผลการศึกษาดังกล่าวผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ตามเนื้อหาต่อไปนี้

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1 กรอบแนวคิดและวิธีการในการดำเนินโครงการ

กรอบแนวคิด วิธีการศึกษา และแผนการดำเนินโครงการฯ ซึ่งเป็นกรอบแนวทาง และรูปแบบของการศึกษาของทั้งโครงการฯ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

บทที่ 2 การศึกษาข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ศึกษาข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการนำทรัพยากรแร่มาใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต และวิเคราะห์แนวทางการสนับสนุนการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการด้านแร่ของไทย และส่งเสริมให้เกิดการรวมคลัสเตอร์ในอนาคตได้

บทที่ 3 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญด้านการค้าและการลงทุน

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกในด้านการค้าและการลงทุนด้านแร่ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่ ในกลุ่มประเทศ CLMV

บทที่ 4 การประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครสถานประกอบการนำร่อง

การประชาสัมพันธ์โครงการ การรับสมัคร และคัดเลือกผู้ประกอบการไทยที่มีความสนใจในการเข้าไปทำการค้าหรือลงทุนด้านแร่หรืออุตสาหกรรมพื้นฐานในประเทศ เพื่อเตรียมการพบปะหารือแบบจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)

บทที่ 5 การจัดสัมมนาระหว่างประเทศ

จัดสัมมนาระหว่างประเทศ ในหัวข้อ “โอกาสของอุตสาหกรรมไทยในตลาดการค้าเสรี ในกลุ่มประเทศ CLMV” ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

บทที่ 6 การนำผู้ประกอบการไทยไปเจรจากับหน่วยงานแบบจับคู่ธุรกิจ

เดินทางไปพบปะหารือแบบจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ในประเทศเป้าหมาย จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ณ สปป.ลาว (3-5 ส.ค. 2559) และครั้งที่ 2 ณ เมียนมาร์ (5-9 ก.ย. 2559)

บทที่ 7 การจัดทำข้อมูลธรณีวิทยาแหล่งแร่เป้าหมาย

จัดทำข้อมูลธรณีวิทยาแหล่งแร่ที่เป็นแร่เป้าหมายสำคัญสำหรับการลงทุนด้านแร่ของประเทศไทยหรือผู้ประกอบการไทย เช่น แหล่งศักยภาพแร่ดีบุก ในพื้นที่มณฑลตะนาวศรี ทางตอนใต้ของเมียนมา พร้อมจัดทำแผนที่ประกอบ

บทที่ 8 พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูล

ปรับปรุงเว็บไซต์ฐานข้อมูลการลงทุนด้านแร่ให้มีข้อมูลในเชิงลึกมาก มีความทันสมัย และน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วย

ภาคผนวก

คู่มือการลงทุน 4 ประเทศ CLMV

 


Leave a Reply

ปฏิทินกิจกรรม

< 2024 >
April
SMTuWThFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

รับข่าวสารจาก กพร.

ThailandUSA
ปิดโหมดสีเทา