ระบบฐานข้อมูลการค้าการลงทุนด้านแร่ในอาเซียน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ข้อมูลด้านแร่และการลงทุน > ทวีปเอเซีย > ประเทศเวียดนาม

  

ข้อมูลด้านแร่และการลงทุนในประเทศเวียดนาม

    ย่อทั้งหมด | ขยายทั้งหมด