ระบบฐานข้อมูลการค้าการลงทุนด้านแร่ในอาเซียน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่


ชื่อผู้ติดต่อ : Name

 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่


75/10 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: (02) 202 - 3555 , (02) 202 - 3565 , (02) 202 - 3567
โทรสาร: (02) 644 - 8746

Website: http://www.dpim.go.th
Email: webmaster@dpim.go.th

อีเมล์ : Email
 

หัวข้อการติดต่อ : Subject

 
รายละเอียด : Detail
 
  ใส่ตัวเลขที่ปรากฎ