ระบบฐานข้อมูลการค้าการลงทุนด้านแร่ในอาเซียน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เรื่อง : AEC Opportunity for Mineral Investment in CLMV Countries [ 27 July 2017 ]

โครงการจาก กพร.

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมสัมมนาเรื่อง “AEC Opportunity for Mineral Investment in CLMV Countries” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-12.30 น.  ณ IMPACT Exhibition and Convention Center : จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านอุตสาหกรรมแร่ และ สร้างโอกาสทางธุรกิจด้านแร่ (Business Matching & Networking) รวมทั้งมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปทำการค้า และการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานในกลุ่มประเทศ CLMV

ซึ่งการจัดงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ประกอบการด้านแร่และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่มีความสนใจในการเข้าไปลงทุนยังกลุ่มประเทศ CMLV โดยในงานท่านจะได้รับคู่มือการลงทุนของกลุ่มประเทศ CMLV ประกอบด้วย ข้อมูลที่สำคัญด้านต่างๆ อาทิเช่น ข้อมูลแหล่งแร่ กฎระเบียบ กฎหมายด้านแร่ ข้อมูลส่งเสริมการลงทุนและสิทธิพิเศษต่างๆ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ยืนยันเข้าร่วมงาน และเนื่องจากรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่าน ดังนั้นจึงขอท่านส่งแบบตอบรับ ภายในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 

[ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสัมนา ]