ระบบฐานข้อมูลการค้าการลงทุนด้านแร่ในอาเซียน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เรื่อง : Lao-Thai Workshop on Mineral Resources Development Technology 03 May 2017

โครงการจาก กพร.

การจัดประชุมสัมมนา Lao-Thai Workshop on Mineral Resources Development Technology               

             โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านอุตสาหกรรมแร่ และ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจด้านแร่ (Business Matching & Networking)” และมุ่งเน้นส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปทำการค้า และการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานในประเทศอาเซียน
 
              ซึ่งจัดงานในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ LAO PLAZA HOTEL เมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนา รายละเอียดตามกำหนดการแนบ การจัดประชุมสัมมนาดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
                      

 โดยผู้ร่วมประชุมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเอง 
                        

การลงทะเบียน (ปิดรับการลงทะเบียนวันที่ 21 เมษายน 2560)

1. ลงทะเบียน Online  >>คลิกที่นี่<<  (กรณีลงทะเบียนออนไลน์ไม่จำเป็นต้องส่งใบสมัครในรูปแบบเอกสารอีก)

2. Download ใบลงทะเบียน  >>คลิกที่นี่<<  (กรณีเขียนใบลงทะเบียนกรุณาส่งใบลงทะเบียนมาที่ thananya@eng.cmu.ac.th หรือ ทางโทรสารหมายเลข 053-942087)

กำหนดการ การเดินทางและการประชุม  >>คลิกที่นี่<<

โบว์ชัวงานประชุม  >>คลิกที่นี่<<