ระบบฐานข้อมูลการค้าการลงทุนด้านแร่ในอาเซียน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
งานวิจัย
ลำดับ
ปี พ.ศ.
หัวข้อเอกสาร
วันที่เผยแพร่
แสดง
1
2559
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน
13-10-2016

Total 1 Record : 1 Page : 1