ระบบฐานข้อมูลการค้าการลงทุนด้านแร่ในอาเซียน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ รายการกิจกรรม โครงการจาก ภาพประกอบ
1
   AEC Opportunity for Mineral Investment in CLMV Countries [ 27 July 2017 ]
โครงการจาก กพร.
2
   Lao-Thai Workshop on Mineral Resources Development Technology 03 May 2017
โครงการจาก กพร.

Total 2 Record : 1 Page : 1