เอกสารการประชุมสัมมนา AEC Opportunity for Mineral Investment in CLMV วันที่ 27 กรกฏาคม 25560
       
 
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา วันที่ 27 กรกฏาคม 2560
เรื่อง AEC Opportunity for Mineral Project Investment in CLMV Countries เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา (ภายในประกอบด้วย)

1. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา ประเทศกัมพูชา
2. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา ประเทศลาว
3. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา ประเทศเมียนมาร์


คู่มือการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ 4 ประเทศ (ภายในประกอบด้วย)

1. คู่มือประเทศกัมพูชา
2. คู่มือประเทศเมียนมาร์
3. คู่มือประเทศลาว
4. คู่มือประเทศเวียดนาม