เอกสารประกอบการประชุม 25 พฤษภาคม 2559 , Lao , Myanmar , Cambodia
       
 

เอกสารประกอบการประชุม ( 4 ไฟล์ )

1. Introduction on the State Management of Mineral Activities (PDF)
2. Presentation BKK conf Mining Law Amendment in Myanmar (PPT)
3. Mineral Development Trade and Investment in Cambodia-2016 (PDF)
4. Presentation-Mineral Development Trade Investment-Cambodia-2016 (PDF)

คู่มือ CLMV ( 4 ไฟล์ )

1. คู่มือประเทศกัมพูชา (PDF)
2. คู่มือประเทศเมียนมาร์ (PDF)
3. คู่มือประเทศลาว (PDF)
4. คู่มือประเทศเวียดนาม (PDF)