แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมเจรจาและจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
       
  สมัครเข้าร่วมเจรจาและจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ด้านอุตสาหกรรมแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน จัดโดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์