ระบบฐานข้อมูลการค้าการลงทุนด้านแร่ในอาเซียน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ข้อมูลด้านแร่และการลงทุน > ทวีปเอเซีย > ประเทศกัมพูชา

  

ข้อมูลด้านแร่และการลงทุนในประเทศกัมพูชา

    ย่อทั้งหมด | ขยายทั้งหมด