ระบบฐานข้อมูลการค้าการลงทุนด้านแร่ในอาเซียน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ข้อมูลด้านแร่และการลงทุน > ทวีปแอฟริกา
 

ข้อมูลด้านแร่และการลงทุน

   ประเทศในทวีปเอเซีย
     
ประเทศไทยประเทศลาวประเทศกัมพูชา


ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม ประเทศเมียนมาร์     
ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลังกา ประเทศอินโดนีเซีย     
   ประเทศในทวีปแอฟริกา
   
ประเทศแทนซาเนีย ประเทศมาดากัสการ์     
   แผนที่ธรณีวิทยาและแหล่งแร่
   
แผนที่ธรณีวิทยาและแหล่งแร่